Fundacja Odpowiedzialnego i Świadomego Rozwoju FROS z siedzibą w Gdyni, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym jest organizacją pozarządową, działającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej.